2019-09-23 Rolstoeler Stoové helpt Harderwijk over de drempel, door Teake Dijkstra – De Stentor

Foto door Stefan Verkerk van Ralph Stoove in rolstoel in Harderwijk Het Strandeiland over rolstoeltoegankelijkheid
Foto: Stefan Verkerk

Motie Harderwijk gastvrij voor iedereen

Het met de rolstoel door Harderwijk rollen van Wilco Bos (PvdA), Wilco Mazier (CDA) en Thijs Melkert (D66) met Ralph Stoové is niet onopgemerkt gebleven. Diverse kranten schreven er al over, maar de politici tilden het naar een hoger plan door hierover met nagenoeg alle politieke partijen de ‘Motie Harderwijk gastvrij voor iedereen‘ in te dienen.

Klankbordgroep

Die motie werd op de gemeenteraadsvergadering van 19 september 2019 dan ook massaal aangenomen. Wethouder Jeroen de Jong beloofde zelfs dat er een klankbordgroep met mensen met een fysieke en/of visuele beperking komt om goed naar de knelpunten te kijken om Harderijk voor zover als mogelijk beter toegankelijk te maken voor gehandicapten. Bovendien stelt hij een projectleider aan om de motie en de voorgestelde aanpassingen tot een goede praktische uitvoering te leiden.

krantenartikel uit De Stentor over de Motie Harderwijk gastvrij voor iedereen met Ralph Stoove in rolstoel als initiatiefnemer

Eerste succesje

De Stentor Harderwijk berichtte over deze motie in het artikel: ‘Roelstoeler Stoové helpt Harderwijk over de drempel‘. Dat deed hij in navolging van het eerdere artikel van de ochtend van 19 september 2019 in de aanloop naar de gemeenteraadsvergadering.
Na het aannemen van de motie schreef Teake Dijkstra van De Stentor:
‘Een blije Ralph Stoové vertrok deze week in zijn rolstoel uit het Harderwijkse stadhuis. Mede door zijn toedoen gaat de gemeente samen met fysiek en visueel gehandicapten aan de slag met het wegwerken van obstakels en bij nieuwbouw. Het eerste succesje is meteen binnen… [lees verder]’

Terugkijken van de gemeenteraadsvergadering van 19 september 2019 van Harderwijk

Het inspreken ter ondersteuning van de motie door Ralph Stoové duurt van 13:45 tot 18:15.
De behandeling van de motie zelf duurt van 1:08:40 tot 1:14:15

Plaats een reactie