Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart onduidelijk door verschillende eigen regels van gemeenten

Open brief aan de politiek

Dat Nederland op het gebied van inclusie tegen de verwachtingen in soms mijlenver achterloopt, beschreef ik al wel vaker. Een nieuw dieptepunt betreft de meest uiteenlopende eigen regels die diverse gemeenten hanteren voor parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart. In dit artikel, of een soort open brief aan de politiek, schrijf ik specifiek over hoe die regels de mobiliteit en participatie van mensen met een beperking drastisch belemmeren of bijdragen aan een ongelijke behandeling.

Steeds meer toegevoegde regeltjes voor mensen die parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart

En dan heb ik het deze keer niet eens over de gigantisch uiteenlopende bedragen die verschillende gemeenten aan hun inwoners rekenen voor de aanvraag of verstrekking van een Gehandicapten Parkeerkaart (GPK). Want dat een GPK in de ene gemeente een paar tientjes kost en in de andere gemeente tot zo’n 250 euro, vind ik ook niet normaal. Ik heb het ook niet over de willekeur van de keuringsartsen. Ook niet over de mate van sociale inslag die verschillende gemeenten toepassen bij het verstrekken. Nee, deze keer gaat het over de bizarre ontwikkeling dat gemeenten steeds meer toegevoegde regeltjes hanteren voor mensen die een gehandicapten parkeerkaart gebruiken.

Afbeelding van een gehandicaptenparkeerkaart achter het raam van een auto die geparkeerd staat voor een blauw bordje met daarin de letter P en een rolstoelsymbool wat aanduidt dat je daar mag parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart.

Gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking?

We hebben namelijk weliswaar een mond vol van inclusie, dat iedereen gelijkwaardig is en dat iedereen moet kunnen anticiperen. Ook met een beperking of chronische ziekte. Volgens mij heeft Nederland daarom in 2016 ook het VN verdrag voor chronisch zieken en gehandicapten geratificeerd. Weliswaar als één van de laatste landen en op zo’n manier dat er geen consequenties aan verbonden kunnen worden, maar het is wel erkend. Bovendien stemde in januari 2023 de Eerste Kamer in met de aanpassing van het eerste artikel uit de Grondwet. Die luidt sindsdien: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. Wow, dat klinkt als een stukje gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking.

Europese gehandicaptenparkeerkaart volgens Rijksoverheid

Maar de praktijk is weerbarstig. Ga je namelijk met je handicap in je auto op pad, dan ontdek je dat er helemaal geen gelijkwaardigheid is. Want ook al heb je een landelijk erkende gehandicaptenparkeerkaart, je kan daar niet overal vrij gebruik van maken. Sterker nog, de GPK zou een Europees bewijs zijn om gebruik te mogen maken van parkeervoorzieningen voor mensen met een beperking. Een vergunning die in alle landen van de Europese Unie geldig is, plus Liechtenstein, Noorwegen, Ijsland en Zwitserland. Op de website van de Rijksoverheid staat duidelijk dat je met een geldige gehandicaptenparkeerkaart je auto mag neerzetten op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Die zijn aangegeven met een blauw bord met het icoontje van een rolstoel, al dan niet met een groot wit kruis in het vak. Alleen voertuigen met een gehandicaptenparkeerkaart mogen daar parkeren. Ook staan er extra situaties vermeld waar je met een GPK onder bepaalde omstandigheden mag parkeren.

Foto gemaakt door Stefan Verkerk voor De Stentor van Ralph Stoove die transfer maakt van auto naar rolstoel

Lokale wetgeving niet boven landelijke wetgeving

Praktisch gezien werkt een GPK dus als een soort Europese en landelijke parkeervergunning voor mensen met een beperking. Mij is altijd uitgelegd dat lokale wetgeving nooit boven landelijke wetgeving mag gaan. Allerlei gemeenten gaan echter zelf aanvullende vergunningen of registraties verzinnen die je bovenop de GPK moet hebben om gebruik te kunnen maken van de parkeerfaciliteiten. Dat riekt in mijn beleving dan naar een fenomeen dat in strijd is met die landelijke regelgeving. Bovendien staat het de participatie van mensen met een beperking in de weg. Het vrij kunnen parkeren met een GPK op een gehandicaptenparkeerplaats blijft nog wel overeind. Toch kom je een warboel tegen aan regels, aanvullende vergunningen en dergelijke wanneer je met een gehandicaptenparkeerkaart op gewone parkeerplaatsen zonder kosten wilt parkeren.

Gebruik van de gpk is niet gelijk geregeld

Veel mensen met een handicap of chronische ziekte moeten om medische redenen al van alles plannen om een dagje op pad te gaan. Maar bij steeds meer gemeenten moet je nu dus zelfs al dagen voordat je daarheen reist al zorgen voor die aanvullende plaatselijke gehandicaptenparkeervergunning. Een spontaan dagje winkelen in de stad wordt daardoor bijna onmogelijk. En je zal maar even onverwacht naar iemand toe moeten, dan kan dat dus niet. Of dachten die gemeentes dat mensen met een beperking alleen maar achter de geraniums zitten? Dat die geen sociaal leven hebben? Of zelf nooit naar anderen om zien of afspraken buiten de deur hebben? En als je binnen Nederland al zoveel verschillende regeltjes hebt per gemeente. Hoe gaan toeristen dat dan doorgronden? Eén Europa, één gehandicapten parkeerkaart, maar het gebruik ervan is in Nederland in veel gemeenten niet gelijk geregeld. Hoe dan?

Trotse bestuurder van een rode rolstoelbus van Mercedes-Benz met een rolstoel hangend aan een rolstoelliftje als symbool voor disability pride month

Loonstroken aanleveren om te parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart

Beeld je als gezond mens eens in, hoe het voelt om je steeds te moeten registreren als je naar een andere gemeente rijdt. Sommige gemeentes, zoals Amsterdam, vragen zelfs loonstroken of verklaringen van werkgevers als je met een leaseauto en een gehandicapten parkeerkaart wilt parkeren. Belachelijk toch? Kan je je indenken dat je als leaseautorijder zonder beperking loonstroken moet laten zien om in Amsterdam te parkeren? Dus waarom zou je dat met een beperking wel moeten? Precies, dat is dus verre van gelijkwaardigheid. Waarschijnlijk voert zo’n gemeente op dat het is om fraude tegen te gaan. Je hebt als bezitter van een gehandicaptenparkeerkaart echter in je eigen gemeente soms al hard genoeg moeten bewijzen dat je zo’n GPK nodig hebt. Vaak ben je als bestuurder met een beperking via het CBR voor je benodigde aanpassingen in je auto ook al door de mangel gehaald. Gemeentes moeten maar een andere manier bedenken om zulke fraude tegen te gaan ipv privacygevoelige informatie die NIETS met een beperking te maken heeft op te eisen van de bezoeker.

Onevenredig veel ongemak voor mensen met een beperking

Bovendien moet je in veel gemeentes die nu hun eigen toegevoegde regeltjes bedenken bij het gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart, je aanmelden op kenteken. Mocht je dus een ander voertuig gebruiken, dan moet je dat dus weer laten aanpassen. Voor mensen met een beperking die zelf rijden, kan dat al vervelend zijn wanneer je een andere auto hebt gekocht of leent. Maar voor mensen die afhankelijk zijn van anderen, wordt het helemaal lastig. Allereerst omdat die mensen vaak een grotere beperking hebben dan mensen die nog zelf auto kunnen rijden. Als je dan ook nog eens telkens wanneer je met iemand meerijdt, moet zorgen dat het kenteken een paar dagen voor je reis naar zo’n gemeente is geregistreerd of gewijzigd, dan geeft dat extra en onevenredig veel ongemak. Want het betreft niet alleen even een digitaal formuliertje invullen. Je moet in de meeste gevallen bijvoorbeeld een scan van de voor- en achterkant van je GPK toevoegen. En dat terwijl er gewoon een registratienummer staat op je gehandicaptenparkeerkaart.

Afbeelding van gehandicaptenparkeerkaart vanwege ziekte van bechterew reuma op het stuur van een BMW 5-serie

Het overzicht op al die verschillende regels is compleet zoek

Het maakt het helemaal onoverzichtelijk omdat er steeds meer gemeenten zijn die hun eigen regeltjes toevoegen voor het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart. Het is dus totaal onoverzichtelijk waar je wel en waar je niet moet aanmelden dat je de gemeente bezoekt. En elk van die gemeentes heeft ook nog eens zijn eigen specifieke regeltjes. Eigenlijk zou je met een beperking dus elke keer als je op reis gaat, moeten onderzoeken of dat voor die te bezoeken gemeente geldt. En laat staan wanneer zo’n gemeente, zoals Amsterdam, op een gegeven moment die eigen toegevoegde regeltjes weer wijzigt. Of neem Gouda. Daar moet je in een of andere app ook nog eens je kenteken registreren zodra je er parkeert. Het overzicht op al die verschillende regels is inmiddels compleet zoek!

Verschil moet je maar net weten bij het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart

En het gaat niet eens over alleen het feit dat je met zo’n toegevoegde vergunning zonder te betalen kan parkeren op betaalde parkeerplekken. Wanneer je ter plekke betaalt in de parkeermeter dan mag je in sommige gemeentes daarop wel weer parkeren en dat verschil moet je maar net weten. Maar veel parkeermeters zijn voor mensen met een beperking niet goed te gebruiken. En de meeste gehandicaptenparkeerplaatsen zijn veelal onvoldoende goed aangelegd qua maat en functionaliteiten.

Reguliere plekken vaak onmogelijk met een gehandicaptenvoertuig

Laat staan wanneer je op een reguliere parkeerplek in een drukke stad je rolstoel moet uitladen. Dit omdat bijvoorbeeld de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen bezet zijn. Of omdat je vanwege je beperkte mobiliteit dichterbij je bestemming moet parkeren. Veel gehandicaptenbusjes zijn te hoog voor parkeergarages (waar vrijwel altijd iedereen moet betalen). Ook speelt de lengte van een gehandicaptenbus parten wanneer je op reguliere betaalde parkeerplekken gaat staan. Zeker wanneer je 3 meter extra ruimte nodig hebt vanwege een rolstoellift om met je rolstoel achterin de bus te rijden. Persoonlijk vind ik betalen ook dubbel, omdat je notabene bij de verstrekking en verlenging van de GPK al flink hebt moeten betalen. Het mooie is dat je voor sommige gemeentes, zoals € 25,- in Amstelveen, eerst moet betalen voor de extra gehandicaptenvergunning om zogenaamd gratis ermee te mogen parkeren.

Afbeelding van een rode Mercedes-Benz gehandicaptenbus die klem staat in een reguliere fileparkeerstrook, zodat er geen rolstoel achteruit uit of in kan. Je ziet nog net achter de voorruit een GPK, omdat de bestuurder met een beperking met op gehandicaptenparkeerplaatsen kan parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart.

Mensen met een beperking hebben het recht verloren om anoniem te reizen

Maar meld je je in sommige gemeentes niet aan omdat je al die verschillende regeltjes niet kent en ga je dus in je onschuld staan op een parkeerplaats MET je gehandicaptenparkeerkaart, dan kan je alsnog een boete ontvangen, omdat je voertuig en/of je komst niet geregistreerd was. Er zijn al tal van mensen met een beperking die daardoor een boete hebben gekregen. Vaak is dan bij een bezwaar het excuus van de gemeente dat het komt omdat er digitaal met scanvoertuigen gecontroleerd wordt. Maar waarom moeten mensen met een beperking de dupe worden van een misfunctioneren van de automatisering? We doen tegenwoordig er alles aan om privacy te beschermen, maar kennelijk hebben mensen met een beperking het recht verloren om anoniem te reizen.

Milieuzones maken parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart nog eens extra ingewikkeld

En dan heb je ook nog het fenomeen milieuzones. Zo ontdekte ik dat je in sommige steden daar ook nog rekening mee moet houden. Nou is het zo dat er onder mensen met een beperking een grote groep leeft die net wat minder te besteden heeft dan de gemiddelde Nederlander. Een nieuwe auto staat dan ook niet meteen bovenaan de mogelijkheden. Maar zelfs tweedehands gehandicaptenvoertuigen kunnen door de aanpassingen flink aan de prijs zijn. Maar laat het nou net zo zijn dat veel van die mensen met een beperking niet of niet ver kunnen lopen of rollen. Juist die doelgroep is afhankelijk van een parkeervak in de buurt van de bestemming. Je moet dan dus ook nog allerlei vrijstellingen zien te regelen, soms weer per gemeente waar je naar toe gaat. Er is een website specifiek over deze milieuzones.

Met ziekte van Bechterew autorijden voor het echie dankzij hulpmiddelen voor reuma

Oproep aan politiek en aan de lezers van dit artikel!

Snapt u na het lezen van bovenstaande alles nog? Of begint het u ook te duizelen bij wat je allemaal moet onderzoeken voordat je even op stap kunt met je auto als mens met een beperking? Ik roep daarom de politiek op om hier echt eens heel goed naar te kijken. En niet alleen kijken, maar ook eenduidige landelijke regels op te stellen die in alle gemeentes gelden. Het liefst zelfs in Europees verband!
Deel als lezer de link van dit artikel dan ook alsjeblieft massaal om te zorgen dat dit signaal van ongelijkheid bij de politiek bekend wordt!

Overzicht van gemeenten met eigen regels voor het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart

Hieronder staat een lijst van gemeenten waar je je op dit moment moet aanmelden of registreren. Klik op de namen van de gemeenten om direct naar de website van die gemeente te gaan voor de aanvraag van de plaatselijke extra vergunning of voor meer informatie.

Foto van een rode rolstoelbus van Mercedes-Benz die geparkeerd staat op een gehandicaptenparkeerplaats waarvan het bordje negentig graden gedraaid is.

Met dank aan mederoller Jessica Blaak voor het uitzoeken en samenstellen van een lijst en websites. Mogelijk is de lijst niet compleet of actueel. Stuur me dan ook gerust een berichtje met aanvullingen of wijzigingen, zodat ik het kan updaten.
In principe mag je met een GPK altijd gratis op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen staan, ongeacht in welke gemeente (tenzij anders is aangegeven voor die specifieke gehandicaptenparkeerplaats. Maar zijn die gehandicaptenparkeerplaatsen bezet of moet je ivm je beperkte mobiliteit dichterbij parkeren dan moet je in steeds meer gemeenten een aanvullende vergunning aanvragen om gratis te mogen parkeren.
Ik was eerst nog van plan om per gemeente kort te omschrijven wat de specifieke regeltjes zijn bovenop de GPK. Dat blijkt bijna onbegonnen werk. Geregeld komt er een gemeente bij en sommige gemeentes wijzigen tussentijds ook weer hun eigen regeltjes. Daarom betreft onderstaande lijst een overzicht dat aan verandering onderhevig kan zijn.

Lijst van gemeenten met een aanvullende parkeervergunning

Gemeenten met de grootste afwijkende regels

Amsterdam en Weesp (In principe is een algemene gehandicaptenparkeerplaats met een GPK gratis te gebruiken (voor zover ik kon achterhalen). Maar in ‘betaald parkeren’-gebieden heb je dus voor gewone plekken een extra vergunning nodig. Amsterdam hanteert zoveel verschillende regels, dat het erg onduidelijk is en je maar beter een extra parkeervergunning kunt aanvragen wil je daar parkeren. De wijzigingen in Amsterdam lees je hier. Staat je auto niet op je eigen naam staat, maar ben je wel een van de vaste bestuurders met een GPK voor bestuurders? Dan wordt het erg lastig om een parkeervergunning voor de reguliere betaalde parkeerplekken te regelen.)
Amstelveen (Daar kost de parkeervergunning om ‘gratis’ te mogen parkeren op betaalde gewone parkeerplekken € 25,-)
Den Haag (In Den Haag kan je alleen een aanvullende gehandicaptenparkeervergunning, om vrij op betaalde parkeerplaatsen te parkeren, aanvragen wanneer je inwoner bent van de gemeente. Dat kan trouwens alleen als je een GPK voor bestuurders hebt en een auto op je eigen naam hebt staan, of een leasecontract op jouw naam. Heb je een GPK als passagier omdat je zelf niet kan of mag autorijden dan heb je pech. Je hebt ook pech als je geen eigen auto op naam hebt staan. Het is onduidelijk of de aanvullende parkeervergunning voor alleen de stad Den Haag geldt, of voor de gehele gemeente Den Haag. Zowel de aanvraag als de jaarlijkse kosten van zo’n vergunning zijn niet kosteloos.)
Harderwijk (In Harderwijk heb je ook enkele gehandicaptenparkeerplaatsen waar je moet betalen. Dan heb ik het niet over gehandicaptenparkeerplaatsen achter een slagboom of in een parkeergarage, maar zelfs daarbuiten zoals aan de Vitringasingel. Op die specifieke plek moet je trouwens halsbrekende toeren uithalen wil je bij de parkeermeter kunnen komen met je rolstoel. In Harderwijk zijn die betaalde gehandicaptenparkeerplaatsen aangegeven met het bekende parkeerbord met een rolstoel erin en daarbij nog een symbool van muntjes. Ik vraag me echt af of dit wettelijk mag volgens de regels van de Europese Gehandicaptenparkeerkaart! Heel goed opletten dus!)
Rotterdam (In Rotterdam kan je alleen een aanvullende gehandicaptenparkeervergunning, om vrij op betaalde parkeerplaatsen te parkeren, aanvragen wanneer je inwoner bent van de gemeente. Naast de normale Europese gehandicaptenparkeerkaart en die aanvullende vergunning, heeft Rotterdam kennelijk nog een derde regeling. Huh? Yep, er schijnt ook een Rotterdamse gehandicaptenparkeerkaart te zijn. Geen idee waarom dat iets anders is dan een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Maar heb je die Rotterdamse versie dan kan je niet de aanvullende zogenaamde stadsbrede vergunning aanvragen. In die stadsbrede vergunning worden ook nog emissie-eisen gesteld aan je voertuig. Zowel de aanvraag als de jaarlijkse kosten van zo’n vergunning zijn niet kosteloos. Het lijkt er op dat de vergunning alleen in de stad Rotterdam geldig is en er voor andere plaatsen binnen die gemeente weer andere regels gelden. En er zijn in Rotterdam weer straten uitgezonderd waar de vergunning geldig is. Zelfs binnen de gemeente Rotterdam is het dus totaal onoverzichtelijk.)
Zaanstad (Onduidelijk of je met alleen een GPK gratis mag parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen of dat er ook betaalde gehandicaptenparkeerplaatsen zijn waar je dan alsnog de plaatselijke extra vergunning nodig hebt.)

En dan zijn er dus nog enkele gemeenten waarbij het parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats zonder registratie kan, maar waar je op gewone betaalde parkeerplaatsen gratis mag parkeren als je je kenteken registreert via een aanvullende vergunning. Dat is bijvoorbeeld in:

Arnhem
Delft
• Gouda
Hoorn
Leiden
Rijswijk
Utrecht
• Etc. De lijst wordt nog aangevuld.

In sommige van bovenstaande gemeenten hoef je na registratie op die plekken weer niet je GPK achter de ruit te leggen. In andere gemeenten weer wel. Verwarrend!

Alle aanvullende vergunningen zijn ook voor niet inwoners aan te vragen! Je hebt een foto of scan van je GPK nodig. Wanneer je een einddatum in moet vullen: vul de einddatum van je gehandicaptenparkeerkaart in. (Alleen bij Leiden kan dat max. 1 jaar na begindatum zijn.) In sommige gemeentes (o.a. Gouda) moet je in een parkeerapp online je kenteken activeren op het moment dat je parkeert met je gehandicaptenparkeerkaart.

Bovenstaand overzicht is bij lange na dus niet compleet. Ook zijn er ook gemeenten waar je met een aanvullende vergunning slechts met parkeerschijf een gelimiteerde tijdsduur mag parkeren met je GPK op betaalde parkeerplekken, etc…

Over de auteur

14 gedachten over “Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart onduidelijk door verschillende eigen regels van gemeenten”

 1. Ik vraag me af of je lijstje met gemeentes wel klopt. Ik heb een parkeervergunning voor Leiden, Utrecht, Gouda en Delft en voor zover ik weet is het bij allemaal zo dat je voor de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen alleen je GPK nodig hebt en om op andere betaald parkeren plekken gratis te mogen parkeren dan wel die parkeervergunning.
  En wat betreft de milieuzones wordt een rolstoeltoegankelijk voertuig vrijgesteld hiervan.
  Ben het overigens wel met je eens dat het belachelijk is dat het overal maar anders geregeld is. Heel irritant. En Amsterdam spant hierbij de kroon, hier gaan ze er al van uit dat je fraude pleegt als je een GPK hebt en hebben ze het nòg moeilijker gemaakt om als bezoeker een parkeervergunning te krijgen.

  Beantwoorden
  • Hoi Jacqueline,
   Bedankt voor je feedback. Ik zie nu dat je gelijk hebt. Ik heb de tekst er op aangepast. Kan je nagaan hoe onoverzichtelijk het is.
   Van die milieuzones klopt. Dat had ik ook zo uitgelegd in de tekst, maar voor die vrijstelling moet je dus wel weer apart dingen regelen volgens mij.
   Het maakt het er in ieder geval niet duidelijker van, haha…

   Beantwoorden
 2. In het centrum van Helmond moet je betalen op een algemene gehandicaptenparkeerplaats. Je mag dan voor het halve tarief daar staan, maar dat kan alleen als je je aanmeldt via de app van de gemeente Helmond. Op gewone openbare parkeerplaatsen betaal je ook met GPK het volle pond. Is de gehandicaptenparkeerplaats bezet en sta je één vak verder en meld je je aan via de “half geld” code in de app, dan krijg je een bekeuring/naheffingsaanslag van €62,35. Bezwaar hiertegen wordt afgewezen en dan verwijst de gemeente Helmond naar een civiele procedure à €214,00.

  Beantwoorden
 3. helaas heb ik het ook gehad op een gehandicapten plaats in Rijswijk netjes kaart neer gelegd en toch een bekeuring dus bezwaar aan getekend en eerst betaling maar niet terug gekregen en gebeld werd gezegd jammer voor u.Dus nu vergunning voor Rijswijk en Amsterdam hoop dat het niet dat het in alle gemeenten gaat gebeuren waar zijn we tegenwoordig mee bezig trouwens Ralph Stoove goed bezig succes ermee

  Beantwoorden
 4. Dank voor dit artikel, uit m’n hart gegrepen. In veel plaatsen dien je als bezoeker je digitaal te registreren ivm scanauto’s.
  Amstelveen (ook voor inwoners) aanvullende digitale registratie per jaar (!) € 25,=. En pas op: als je na 5 jaar een nieuwe kaart krijgt moet je je opnieuw digitaal registreren!!!!!!!! Dat wist ik niet, dus een bekeuring die na wat boze brieven uiteindelijke kwijtgescholden werd om reden dat ik de gemeente er van kon betichten belangrijke info niet te verstrekken. WEL de info dat de kaart verliep per brief, maar NIET dat ik dan zélf actie moest ondernemen t.b.v. digitale registratie.
  Amsterdam, Arnhem, Zaanstad: extra digitaal registreren, geen kosten voor bezoekers. Houdt wél rekening met het feit dat digitale registratie (met DiGiD) soms enkele dagen kan duren vóórdat je een bevestiging krijgt (Arnhem?)

  En verder: Er is een Nationaal Kentekenregister, waarom dat in ieder geval niet koppelen aan de GPK voor mensen die een eigen of lease voertuig rijden, dus altijd hetzelfde kenteken hebben. Ter voorkoming van fraude kan de eigen gemeente die de GPK uitgeeft dat in het Nationaal Kenteken invoeren, en zo nodig wijzigen, b.v. bij een leenauto van de garage.

  In het centrum van Dordrecht moet je betalen op een algemene gehandicaptenparkeerplaats.
  Ik weet niet hoe het nu is, vroeger was dat ook in Zandvoort aan Zee, en dat was duurder dan op een gewone plek!

  Wat ook op onwil stuit is de onmogelijkheid om 2 (twee) kentekens op één paal met het blauwe bord te verkrijgen. De wetgeving stelt dat er per onderbord maar één kenteken vermeld mag worden. Maar zegt niets over een mogelijk 2e bord met een 2e kenteken. Het is mij in Amstelveen in 1e instantie toegezegd, maar op het moment van realisatie kreeg ik een telefoontje dat men daar toch van afzag om onduidelijke redenen. Ik kan dus niet van auto wisselen. Soms wissel ik van auto i.v.m. de laadruimte. Of bij een bedrijf dient men per invalide werknemer 1 plek te reserveren. Ook hier weer de ambtelijke waanzin.
  Ik ga er bijna niet meer op uit om reden dat ik geen bekeuringen wil, ook al kijk ik eerst wel op de sites wat per gemeente de regels zijn. Het is mij te gecompliceerd.

  Beantwoorden
 5. Vandaag met een zwaar invalide mevrouw een parkeervergunning passagiers gaan aanvragen in Midden Drenthe. Kosten voor aanvragen 90 euro. Daar aangekomen allerlei lijsten en vragen en toen het formulier waarop gekeurd wordt. Je moet dement zijn of blind en geen moment alleen kunnen wachten op de voertuigbestuurder. Die soms een eind zal zoeken voor een plekje. Ook hier in Drenthe. Dat verstaan ze dus als ze zeggen hulp nodig van deur tot deur. Zakkenklopperij is dat. Zet dat dan maar op je website gemeente. Deze mevrouw kan niet zonder hulp, is mentaal en fysiek volkomen afhankelijk. Het hemd van je lijf willen ze weten en je kunt zonder kaart en 90 euro armer naar huis. Inclusie? Mijn hoela.

  Beantwoorden
 6. Weet iemand mij uit te leggen hoe ik moet omgaan met parkeren in Den Haag. Normaal is het zo dat je op een plek met een restrictie van tijd hier ontheffing voor krijgt. Op veel plaatsen in Den Haag is maximaal 2 uur parkeren, daarna kan ik niet verlengen. Dus ik kan niet langer dat 1 uur en 50 minuten iets in DenHaag te doen hebben. Moet ook nog op tijd terug bij mijn auto zijn. Het verzetten van de auto kan ook niet, binnen dezelfde zone kun je in de app niet opnieuw een parkeersessie aanmelden.

  Dit buiten het feit dat er weinig GPK plaatsen zijn en de kosten belachelijk hoog.
  Jammer dat er politiek hier weinig mee doet.

  Beantwoorden

Plaats een reactie