Thuis april 2018 thema Veiligheid

God is een veilige schuilplaats

Cover Thuis BGH Magazine april 2018 met thema Veiligheid met een bijdrage door Ralph StooveIn de voorjaarseditie van Thuis met als thema ‘Veiligheid’, het magazine van de Baptistengemeente Harderwijk mocht ik ook deze maand weer een bijdrage leveren. Ik schreef ook het voorwoord waarvan hieronder een geanonimiseerde versie te lezen valt.

Integraal Veiligheidskundige

Als Integraal Veiligheidskundige ben ik uiteraard razend enthousiast over het thema van deze editie van Thuis. Veiligheid betreft immers een breed onderwerp, waar je veel kanten mee op kan. Het woord beschrijft met name het gevoel van de afwezigheid van gevaren in de meest uiteenlopende omstandigheden.

Psalm 46:2

Welke gevaren en welke omstandigheden dat zijn? Daarover kan je een boek vullen. Psalm 46:2 zegt: ‘God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood’. In deze Thuis komen verschillende mensen aan het woord die op diverse terreinen omgaan met het voelen of bieden van veiligheid.

Vertrouwenspersonen

Als ‘Huis van God, Thuis voor mensen’ is het van belang dat iedereen zich in onze gemeente veilig voelt. Wanneer er onverhoopt toch zaken spelen binnen de gemeente of tussen gemeenteleden die dat gevoel ondermijnen, en je wil daarover met iemand in vertrouwen spreken, dan kun je terecht bij twee onlangs aangestelde vertrouwenspersonen. We stellen ze graag voor.

Werkgroep ethiek

De BGH kent tegenwoordig ook een werkgroep ethiek. Daarbinnen komen allerlei ethische vraagstukken op tafel waarin we Gods leiding en wijsheid mogen vragen. Vanaf dit nummer van Thuis lees je elk kwartaal een column van deze werkgroep. Verder tref je in deze Thuis een verslag van de workshopavond ‘Beleef je Bijbel’ aan, belichten we deze keer het gebedsteam en meer…

Privacywet

Als nabrander op het thema veiligheid hebben we besloten om de Thuis niet meer op de website van de BGH te publiceren. De vernieuwde privacywetgeving en de naar de redactie geuite zorgen hebben ons hiertoe doen besluiten. Wel blijft het magazine per e-mail digitaal op te vragen voor leden en bezoekers van de BGH, zodat ook onze leden en vrienden die niet de mogelijkheid hebben een papieren exemplaar te ontvangen, Thuis kunnen blijven lezen.

Heel veel leesplezier!

Plaats een reactie